Helyszíneink
Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőlád

3751 Szendrőlád, Völgy út 3.

Email: szladisk@gmail.com

Telefon: 06- 48/529-205

Fax: 06- 48/529-206

Web: http://www.szladiskola.hu/


Szendrőlád Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, az edelényi járáshoz tartozik. A község lakossága 2000 fő. A település honlapja: http://www.szendrolad.hu/

Az iskola – a Szendrőládi Általános Iskola - Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, a Bódva-völgyében, Szendrőládon. Az alig kétezer fős kis falu hátrányos helyzetű település. A festői szépségű falucska környékén nagyon kevés a munkalehetőség.

A lakosság több mint fele roma származású. Körükben a legszembetűnőbb a munkanélküliség és ugyanakkor a népesség növekedése. A családok nehéz helyzete, a megélhetési gondok szinte mindennaposak.

Az egyetlen kitörési pont a tanulás. Ezt kell az iskolának megértetnie és felvállalnia a felzárkóztatást. Az iskolának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia a tanulók szociális problémáinak megoldásában is, nem hagyhatja figyelmen kívül a szülői hátteret.

A Szendrőládi Általános Iskola közel 300 tanulójának 100%-a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Több tanuló sajátos nevelési igényű, és sok diák küzd beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral.

Ezek a tények alapvetően meghatározzák az iskola tevékenységét, nevelő-oktató munkáját. Nyolc évfolyamon 16 tanulócsoport működik. Az 1-5. évfolyamig a diákok egész napos iskolai rendszerben tanulnak, mely rendszer nagyon jól bevált. Az iskolában töltött idő minden percét igyekeznek hasznosan kitölteni, így a gyerekeknek olyan programokat biztosítanak, amelyek során személyiségük fejlődik, gazdagodik, ismereteik bővülnek, a hátrányaik csökkennek.

A 16 óráig tartó tanulásszervezés keretében délutánonként tanulásfejlesztés foglalkozások, különféle szakkörök (barkács-, természettudományos-, irodalmi színpad, játékos képességfejlesztő-, kézműves-), sportkör, énekkar, felzárkóztató, fejlesztő, tehetséggondozó, felvételire előkészítő foglalkozások zajlanak.

Az iskola innovációja a zenei nevelés és az életre nevelés.

A zenei nevelés keretében emelt óraszámú ének-zene oktatás folyik, melyhez énekkar, hangszeroktatás, szolfézs, zenenap (projektnap) is kapcsolódik. A szendrői művészeti iskola furulya oktatást is biztosít. A Szimfónia program keretén belül vonós hangszerekkel ismerkedhetnek meg a tanulók. A gyermekek nagy örömmel, hallás után tanulnak hegedülni, csellózni.

Az életre nevelés nagyon fontos eleme az iskola pedagógiájának, ennek része a tankert művelése, bemutató-konyha, barkács szakkör, családi életre nevelés.

A kompetenciamérések javítása érdekében a magyar és matematika tantárgyak csoportbontásban oktatása felső tagozaton kiemelten fontos tevékenység.

Több futó pályázata is van az iskolának: Útravaló, TÁMOP, IPR. Ezek segítségével új eszközökkel szerelhetik fel az iskolát, kirándulhatnak, táborozhatnak a tanulók, változatos iskolai rendezvényeken vehetnek részt.

Az intézmény programjairól, ünnepségeiről, az aktuális hírekről az érdeklődők az iskola honlapjáról (www.szladiskola.hu) tájékozódhatnak.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Szimfónia program

Budapest, 1125 Szarvas Gábor út 58-60.

mail szimfonia@maltai.hu

mobile+36 1 391 4730 - 768-as mellék

Symphonia Alapítvány

Budapest, 1112 Ördögorom utca 12.

mail symphonia@symphonia.hu

mobile+36 20 669 3753

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Magyar Máltai Szeretetszolgálat © Minden jog fenntartva.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Szimfónia program

Budapest, 1125 Szarvas Gábor út 58-60.

szimfonia@maltai.hu

+36 1 391 4730 - 768-as mellék

Jogi nyilatkozat