Helyszíneink
Máltai Óvoda és Általános Iskola

Tarnabod

3369 Tarnabod, Kossuth tér 3.

Email: maltai.ovoda.iskola@maltai.hu

Telefon: 06-36/497-994

Fax:

Web: http://maltai-ovoda-iskola.hu


Tarnabod Heves megyében található, a hevesi járáshoz tartozik. A község lakossága 610 fő.


A fejlettségi mutatóit tekintve az egyik leghátrányosabb helyzetű járásban, a Hevesiben található Tarnabodon működik a Máltai Óvoda és Általános Iskola. Az intézmény fenntartója 2011. szeptember 1-jétől a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány.


Az óvoda három csoportjába 61 kisgyermek jár, köztük 1 gyermek sajátos nevelési igényű (SNI). A gyermekek nevelését és gondozását 5 óvodapedagógus és 3 dajka látja el.


Az iskolában a 2014/2015-ös tanévben nyolc évfolyamon 132 tanuló tanul, közülük 31 tanuló beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal (BTM) küzdő gyermek, 29 tanuló pedig sajátos nevelési igényű). A diákok oktatásával 14 főállású és 5 óraadó pedagógus foglalkozik.


Az óvodába és iskolába járó valamennyi gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, akik nehéz anyagi körülmények között élő, többségükben roma családokban nevelkednek.


Az óvodai csoportfoglalkozásokon és az iskolai tanórákon túl az intézmény számos olyan programot biztosít a tanulóknak, amelyek segítik a gyerekek fejlődését, közösséggé válását. Ezek közül a legfontosabbak a pályaorientációs foglalkozások, a családi napok, a múzeum- és színházlátogatások, a sportrendezvények, a jeles ünnepekhez kapcsolódó rendezvények és az egészségszűrések.


Az iskola igyekszik kiemelkedően jó kapcsolatot ápolni a különböző szakmai és civil szervezetekkel. A Tarnabodon működő más intézményekkel (Biztos Kezdet Gyermekház, Gyermekjóléti Szolgálat, Elektronikai Bontóüzem, az önkormányzat), valamint a településen és kistérségben megvalósuló fejlesztési programok munkatársaival az intézmény együttműködik, igyekeznek egymás projektjeit támogatni.


Az intézmény számára nagy segítséget jelentenek azok a helyi lakosok, akik munkájukkal gyermekfelügyelőként, takarítóként segítik a mindennapi működésüket.


Az iskola számára a legnagyobb kihívást a családok szociális körülményeiből adódó nehézségek jelentik. Az intézmény és fenntartója jórészt pályázati forrásból biztosítja a gyermekek számára az óvodaszereket, a tanszereket, a kézműves foglalkozások és szakkörök eszközigényét, a különböző szabadidős programok költségeit.

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Szimfónia program

Budapest, 1125 Szarvas Gábor út 58-60.

mail szimfonia@maltai.hu

mobile+36 1 391 4730 - 768-as mellék

Symphonia Alapítvány

Budapest, 1112 Ördögorom utca 12.

mail symphonia@symphonia.hu

mobile+36 20 669 3753

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Magyar Máltai Szeretetszolgálat © Minden jog fenntartva.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Szimfónia program

Budapest, 1125 Szarvas Gábor út 58-60.

szimfonia@maltai.hu

+36 1 391 4730 - 768-as mellék

Jogi nyilatkozat