A programról
A programról

- a zenekar, mint szociális eszköz -


Nemzetközi előzmények


A Szimfónia program ötlete Venezuelából ered, ahol El Sistema, azaz „a rendszer” néven ismeretes. A programot 1975-ben indította útjára José Antonio Abreu zongorista, karmester és közgazdász. Az El Sistema lényege nem a tehetséggondozás, hanem az örömzenélés. Elsősorban tehát szociális programról van szó, melyben a zene az esélyteremtés eszköze, kitörési lehetőség.

Abreu a programot a venezuelai nyomornegyedekben csellengő gyermekek számára hozta létre, értékes és örömteli időtöltést kínálva számukra. A létrejövő ifjúsági zenekarok a gyerekek számára a társadalmi működés mintái lettek, ahol mindenkinek megvan a maga, egyaránt fontos szerepe, ahol a közös célt együttműködésre és szolidaritásra építve lehet elérni. Abreu jelmondata, miszerint „aki egyszer hangszert vesz a kezébe, soha nem fog fegyvert fogni”, hamar beigazolódott: a közös zenélésnek helyet adó központok, a núcleo-k környékén érezhetően csökkent a társadalmi feszültségekből, célnélküliségből eredő fiatalkori devianciák előfordulása.


Hazai előzmények


A kezdeményezés mára országokon, sőt kontinenseken átívelő mozgalommá vált. Magyarországra a Symphonia Alapítvány hozta el az ötletet. A módszer kipróbálására 2013 nyarán Monoron, a „Tabán” nevű szegénytelepen adódott lehetőség, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat majd egy évtizede folytatott „Jelenlét” programjának keretében. A telepen élő gyerekeket hegedűszóval csalogatták a tanodába, és nagyon hamar igen népszerűvé vált körükben a program. A hangszerekkel való ismerkedéstől, az első hangok megtanulásától a nyár végére a gyerekek látványos eredményeket értek el zenei készségeik fejlődése terén, sokat javult ritmusérzékük és játékuk tisztasága, repertoárjuk számos dallammal bővült, elkezdtek kottát olvasni. Másik fontos eredményként számottevő változás volt megfigyelhető a gyerekek viselkedésében, kitartásában, koncentrációs képességében. Szeptemberben az iskolából elismerő visszajelzések érkeztek.


A program célja


A program fő célja az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás mérséklése, a gyerekek sikeres iskolai pályafutásának elősegítése. A Szimfónia célcsoportját a hátrányos helyzetű, nehéz sorban élő gyerekek adják, akik az iskolában rendre „problémás” tanulónak minősülnek. Az iskolába begyűrűző szociális, gyermekjóléti problémákkal az intézményrendszer önmagában nem képes hatékonyan megküzdeni. A Szimfónia program a létbizonytalanságban, súlyos nélkülözésben és nehéz családi körülmények között élő gyermekek számára kínál egy újszerű eszközt, melynek kulcselemei a sikerélmény, az önbizalom, és a közösségbe tartozás érzésének a megerősítése. A Szimfónia program gerincét a csoportos zenei foglalkozások adják, melyek az élményalapú megközelítésen keresztül egyszerre fejlesztik a gyerekek értelmi, érzelmi és társas készségeit. Emellett a résztvevő gyerekeket és családjaikat szociális és közösségfejlesztő tevékenységekkel is segítjük.

A Szimfónia program a pedagógia, a zenepedagógia, a szociális és közösségfejlesztő munka területét köti össze. A Szimfónia program rendszerben gondolkodik, alapvetése, hogy a gyerekek iskolai pályafutása nem értelmezhető önmagában, csakis a gyerekeket körülvevő családi, helyi társadalmi és szociális, gyerekjóléti, egészségügyi intézményi keretrendszerben. Éppen ezért a program célcsoportját a gyerekek mellett a szülők, a pedagógusok és egyéb segítő szakemberek, a zenei, szociális és kulturális intézmények, szervezetek, valamint a tágabb társadalmi környezet képezik.

A program kiemelten épít a hálózatosodásra és a tudásmegosztásra, azaz a programhelyszínek közötti folyamatos tapasztalatcserére. A projekt keretében kidolgozunk egy pedagógiai programot, valamint egy akkreditált pedagógus-továbbképzési programot, ami a Szimfónia program kiterjesztésére, további iskolákban való bevezetésére ad lehetőséget. Emellett a program arra is lehetőséget ad, hogy az iskola falai közül kilépve, közösségi házakban, más közösségi terekben színesítse a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozók tevékenységeit.


A program indulása


A Szimfónia program 2014 szeptemberében köznevelési intézményekben, az egész napos iskolarendszerbe ágyazva indulhatott el, európai uniós forrásból. Programunkkal a Dél-dunántúli és az Észak-magyarországi régióban vagyunk jelen, összesen 15 általános iskolában. Magyarországon nagy hagyománya van a hangszeres zeneoktatásnak, a kóruséneklésnek. A Szimfónia program azonban nem jelent konkurenciát a hagyományos zeneiskolai hálózat számára, mivel eltérő módszertannal dolgozik, és azokat a gyerekeket szólítja meg, akik a hagyományos zeneoktatásból jellemzően kimaradnak. A program keretében minden iskolában alkalmazunk egy szociális munkást, valamint legalább egy hangszeres tanárt. A zenetanárok jellemzően csoportosan járják az iskolákat, azaz egyszerre több zenetanár tartja a hangszeres foglalkozásokat. A projektben 16 szociális munkás és 25 zenetanár dolgozik. A szakmai vezetői stábot 5 fő, a projektmenedzsmentet 3 fő alkotja. Összesen tehát 49 ember dolgozik a programban, de törekszünk önkéntes segítők minél szélesebb körű bevonására is.


A program működése


A Szimfónia az iskolákban az egész napos iskolai rendszerbe ágyazódik be, gerincét a délelőtti, illetve délutáni zenei foglalkozások adják. Emellett számos iskolai, települési fellépést, valamint iskolák közötti, illetve régiós és országos szintű találkozót, koncertet szervezünk. Kiemelt célunk, hogy régiós, később országos szinten jöjjenek létre zenekarok, valamint, hogy minél több, sikerélményt nyújtó fellépési lehetőséget biztosítsunk diákjaink számára.

A program szerves részét képezik a nem a zenei foglalkozásokhoz kötődő közösségfejlesztő tevékenységek (pályaorinetációs és prevenciós foglalkozások, a szülők, pedagógusok és más szakemberek bevonását célzó programok). Jelenlétünk hangsúlyos része, hogy a rászoruló családoknak egyéni esetkezelés formájában segítséget nyújtsunk, valamint, hogy a különböző problémákat becsatornázzuk a helyi ellátórendszerbe, azaz települési szinten a helyi jelzőrendszer részesévé váljunk, és elősegítsük a különböző szakmai szereplők összehangolt munkáját. Tevékenységeink között szerepel a krízishelyzetekben lévő családok számára nyújtott segítség, támaszkodva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat átfogó, karitatív tevékenységeire. Emellett – ahol erre a területi elhelyezkedés szerint lehetőség van – szorosan együttműködünk a Szeretetszolgálat egyéb modellprogramjaival (Jelenlét és Gyerekesély programok), hiszen a célcsoport, a telepeken és súlyos nélkülözésben élő gyermekek és családjaik azonosak.

A program népszerűsége jócskán meghaladta előzetes várakozásainkat. Noha a pályázati kiírás iskolánként minimum 10 fős csoport létrehozását írta elő, már mintegy 700 gyermek vesz részt a Szimfónia programban.

 

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Szimfónia program

Budapest, 1125 Szarvas Gábor út 58-60.

mail szimfonia@maltai.hu

mobile+36 1 391 4730 - 768-as mellék

Symphonia Alapítvány

Budapest, 1112 Ördögorom utca 12.

mail symphonia@symphonia.hu

mobile+36 20 669 3753

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Magyar Máltai Szeretetszolgálat © Minden jog fenntartva.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Szimfónia program

Budapest, 1125 Szarvas Gábor út 58-60.

szimfonia@maltai.hu

+36 1 391 4730 - 768-as mellék

Jogi nyilatkozat